NAVORMINGSDAG – ZATERDAG 8 MEI 2021

De voorziene navormingsdag + Algemene Vergadering van 8 mei 2021 worden verplaatst naar een latere nog te bepalen datum daar er nog steeds een samenscholingsverbod geldt ten gevolge van het coronavirus