Koninklijke Besluiten (KB)

  1. Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen [pdf – 830kb]. Zie bijlage.
  2. 7 maart 2016 : Gelieve in het NUMAC kader de volgende cijfers in te geven :  2016024064. Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van podoloog.            
  3. 18 november 2004: Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen.
  4. De minimale kwalificatievereisten waaraan men moet voldoen om het beroep van podoloog in de toekomst te kunnen uitoefenen volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaanderen
  5. KB in verband met de diabetesvoet : Vergoeding van de podologieverstrekkingen voor de diabetispatiënt zonder zorgtraject : www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/podologen/Paginas/vergoeding-verstrekkingen-podologie-diabetes2.aspx#.VuHvXtDIuSo