Wettelijk kader van de beroepen

Podologie is een paramedisch beroep in de zin van artikel 22 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgen.

  • De podologie wordt uitgeoefend onder de beroepstitel “ Podoloog “.
  • Het beroep van podoloog mag slechts worden uitgeoefend door personen die voldoen aan volgende voorwaarden :
    • Houder zijn van een diploma dat een opleiding bekroont van minstens drie jaar in het kader van een voltijds hoger onderwijs.
    • Met vrucht een stage doorlopen hebben van minstens 600 uren in podologische methoden en praktijken.
    • Hun beroepskennis en beroepsvaardigheden via bijscholing onderhouden en bijwerken.

Gespecialiseerde voetverzorging staat op het punt om ook als een paramedisch beroep erkend te worden. Een tekst voor een Koninklijk Besluit werd op 14 september 2012 ingediend bij de Natioanle Raad voor Paramedische Beroepen.