Omtrent B.U.P.G.V.

Printvriendelijke versiePDF-versie

De B.U.P.G.V. is een wettig erkende beroepsvereniging (Staatsblad dd. 07/03/2002) die tot doel heeft :

  1. De beroepsbelangen van haar leden te verdedigen. Zij zal alle soorten activiteiten en handelingen, studiedagen, seminaries en/of congressen organiseren die rechtstreeks of onrechtstreeks met het vermelde doel samenhangen.
  2. Zich voorzien in de ethische, opvoedkundige en wetenschappelijke achtergrond van het beroep.
  3. Alle vergaderingen bij te wonen die georganiseerd worden door de officiële instanties : volksgezondheid, onderwijs, RIZIV, enz…
  4. Het grote publiek informeren via de media.
Onderwerp: